Porth-y-Gogledd a Stryd Fawr / North Road and High Street

Scheme information

The scheme covers all the dwellings from Ebenezer Chapel to Siop y Gornel and London House on the High Street (including Chapel Houses) and those in North Road. _______________________________________________________________ For an introduction to what Neighbourhood Watch is all about, or for help with mapping your own scheme, please watch https://vimeo.com/297187685 . The mapping clip at the end is only two and a half minutes long, but the explanatory commentary in the written outline of the video should make everything clear. _____________________________________________________________ Mae'r cynllun yn cwmpasu holl anheddau o Capel Ebenezer i Siop y Gornel a London House ar y Stryd Fawr (gan gynnwys Tai Capel) a'r rheiny yn Porth y Gogledd. Am gyflwyniad sy'n ymwneud â Gwarchod y Gymdogaeth, neu am help gyda mapio eich cynllun eich hun, gwyliwch https://vimeo.com/297187685 . Dim ond dau funud a hanner yn unig yw'r clip fapio ar y diwedd, ond dylai'r sylwebaeth esboniadol yn amlinelliad ysgrifenedig y fideo wneud yn amlwg.